Iza Login   |   Tanja Skaza   |   Dani Polajnar

(05) 90 72 070

Za vodje, podjetnice in podjetnike, ki želite 100% osebno in poslovno rast.

Splošni pogoji - ZAČUTI 100. Dogodek, kot ga še ni bilo.

Splošni pogoji za prijave na konferenco Začuti 100, 28. novembra 2019, v Ljubljani, v hotelu Union in odpovedi prijave pred izvedbo konference, organizatorja TBA d.o.o. :

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na konferenco Začuti 100, varovanje osebnih podatkov ter izvedbo konference in se uporablja za vse udeležence enako. Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo konference Začuti 100 (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na celo konferenco, ki jo organizira TBA d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Udeleženci se konference udeležujejo po lastni želji in na lastno odgovornost. Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na konferenco. Vsaka oseba, ki se prijavi na konferenco Začuti 100 v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

2. PRIJAVE IN PLAČILO KOTIZACIJE

Prijava na konferenco Začuti 100 se izvede z izpolnitvijo prijavnice na spletni stran www.zacuti100.com . Prijavljeni s tem sprejme določila teh splošnih pogojev. Redna cena konference je 397 € + DDV. Vključuje teoretični in praktični del konference z vajami in dodatne aktivnosti ter kosilo in osvežitev med odmorom. Udeleženci si prevoz do lokacije konference uredijo sami. Cena kotizacije s popustom za predhodne prijave znaša 327 € + DDV. Predhodna prijava se šteje prijava, ki je oddana preko spletne platforme do vključno 15.9.2019.

Prijavitelj mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke. Po oddaji naročila prejme podatke za plačilo kotizacije, ki jo je dolžan plačati v roku 5 dni. V kolikor kotizacija v 5 dneh ni plačana se smatra, da prijavitelj odstopa od prijave. Število udeležencev konference Začuti 100 je omejeno. Organizator sprejema prijave do zapolnitve mest.

Po zapolnitvi mest bo organizator prijavljene uvrstil na seznam čakajočih po času prijav in jih ob morebitni sprostitvi mest, obvestil o njihovi uvrstitvi med prijavljene na konferenco. Organizator prijavljenemu po izvedenem plačilu na njegov elektronski naslov pošlje račun za kotizacijo na konferenci.

3. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi udeležencu nastala v času poti na konferenco, v času sprejema in trajanja konference Začuti 100 ali na poti iz konference.

4. ODPOVED PRIJAVE

Prijavo na konferenco Začuti 100 je mogoče odpovedati le v pisni obliki, poslani po pošti na naslov: TBA d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: zacuti100@tba.si.

Če organizator prejme odjavo najmanj trideset dni pred izvedbo konference, vrne 100 % plačane kotizacije. V primeru kasnejše odpovedi prijave, se znesek kotizacije ne vrne.

V kolikor se udeleženec konference ne bo mogel udeležiti, ga lahko nadomesti druga oseba. Spremembo podatkov je potrebno sporočiti najmanj 3 dni pred konferenco na e-naslov organizatorja: zacuti100@tba.si.

5. ODPOVED KONFERENCE ZAČUTI 100 S STRANI ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine konference, spremembe datuma in lokacije konference ter do odpovedi celotnega ali katerega izmed sklopov/delavnic.

V primeru odpovedi konference s strani organizatorja, organizator vrne kotizacijo v roku 14 dni  po dnevu, predvidenega datuma konference Začuti 100.

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za analizo udeležencev konference, namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek,
  • podjetje,
  • funkcija podjetju.

Brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Prijavitelji na konferenco s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila.

Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslov, ki je navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja udeležencev, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam

7. FOTOGRAFSKI IN VIDEO MATERIAL

Na konferenci Začuti 100 bo lahko potekalo fotografiranje in video snemanje dogajanja. Udeleženci na dogodku se strinjajo z uporabo fotografij in video posnetkov za interno uporabo Organizatorja in potrebe nadaljnih promocijskih aktivnosti za prihodnje tovrstnih konferenc.

8. VSEBINA

Vsebina predavanj izraža izključno stališča moderatorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizatorja.

9. VELJAVNOST

Splošni pogoji veljajo od 29. avgusta 2019 do preklica.

10. KONTAKTNI PODATKI

  • Elektronski naslov:  zacuti100@tba.si 
  • Telefonska številka: +386 31 863 364
  • Kontaktna oseba: Špela Tomšič
  • Organizator: TBA, družba za izobraževanje in doživljajski turizem, d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana.
  • ID. ŠT. za DDV:   SI60317205

Ljubljana, 29. 8. 2019

Podjetnice, podjetniki, ne odlašajte. Priložnost za boljši jutri trka na vrata.

Dni
Ur
Minut
Sekund

Izkoristite priložnost, da naredite nekaj zase - zase kot osebo.
In veliko za vaš posel - znanje, ki ga boste lahko sami in z vašo ekipo uporabili takoj. Vse bomo prikazali praktično, da boste razumeli tudi, če znanj iz teh področij še ne obvladate dobro.

Dogodek, kot ga še ni bilo.

Close Menu
×
×

Cart